Siun sote kuva

Ajankohtaista 2015

Uutisarkisto 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sote siirtyy selvittämisestä toimintaan

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnan alueelle perustettavan uuden Siun sote –nimellä kulkevan kuntayhtymän valmistelutyö on aloitettu. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava kuntayhtymä aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2017 alussa.

Siun soten valmistelusta vastaa väliaikainen valmistelutiimi, jonka tehtäviin kuuluu valmistelun johtaminen sekä uuden kuntayhtymän organisaation, hallinnon ja talouden suunnittelu. Lisäksi valmistelutiimi vastaa muun muassa tukipalvelujen järjestämisen suunnittelusta. Omat työryhmänsä tiimissä on talouteen, hallintoon, henkilöstöhallintoon, ja tukipalveluihin sekä viestintään.

Väliaikaista valmistelutiimiä ja samalla koko Siun soten valmistelua johtaa Joensuun kaupungin tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen.

Palveluja kehitetään myös koko Suomelle

Uuden kuntayhtymän palvelutuotantoa suunnitellaan ja kehitetään niin sanotuissa palvelupakettiryhmissä, joista jokainen keskittyy tiettyyn palvelukokonaisuuteen. Omat ryhmänsä on muun muassa aikuissosiaalityöhön, vastaanottopalveluihin, vaativaan erikoissairaanhoitoon sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluille. Kaikkiaan palvelupakettiryhmiä on kaksitoista.

Palvelupakettiryhmien tehtävänä on määritellä mitä toimintoja mihinkin palvelukokonaisuuteen kuuluu ja suunnitella miten palvelukokonaisuudet Siun sotessa tullaan toteuttamaan. Ryhmät vertailevat palvelujen toteuttamista ja kustannuksia eri kunnissa ja etsivät parhaita käytäntöjä, jotka voitaisiin ottaa laajempaan käyttöön Siun sotessa.

Ryhmät tekevät samalla myös palvelukokonaisuuksien valtakunnallista määrittelyä. Palvelupakettiryhmien työtä yhteen sovittaa ja koordinoi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) ylilääkäri Anu Niemi. Palvelupakettiryhmien työtä rahoitetaan Sitran tuella.

Lisäksi Siun soten valmistelussa on vahvasti mukana toiminnallisen kehittämisen tiimi, jonka vastuulla on käytännön toiminnan sekä asukkaiden osallisuuden kehittäminen. Tiimi järjestää muun muassa henkilöstölle koulutuksia, työpajoja ja muutosvalmennusta. Toiminnallista kehittämistä tehdään hanketyönä, jota rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-rahoituksella.

Henkilöstö ja asukkaat mukana kehittämisessä

Siun soten valmistelun pohjana ovat selvitysvaiheessa kerätyt tiedot nykyisten palvelujen puutteista ja ongelmista. Palvelujen toimivuutta arvioivat viimeisen vuoden aikana sekä henkilöstö että asukkaat. Pelkästään asukaspalautteita kerättiin ja saatiin lähes 2000 kappaletta. Henkilöstö on vahvasti mukana Siun soten valmisteluvaiheessa. Myös asukkaat pääsevät mukaan muun muassa perustettavien asukasraatien kautta.

Siun soten valmisteluryhmien vetäjät on jo valittu. Jäseniä työryhmissä on kaikista mukana olevista kunnista sekä PKSSK:sta. Kaikki jäsenet tekevät työtä talkooperiaatteella ilman erillisiä korvauksia. Ryhmien vetäjät eivät tule automaattisesti olemaan johtajia uudessa kuntayhtymässä. Johtaviin asemiin tulevat henkilöt tullaan valitsemaan myöhemmin.

Väliaikainen valmistelutiimi työskentelee syksyyn 2016 saakka, jonka jälkeen valmistelu- ja kehittämisvastuun ottaa Siun sotelle rekrytoitu johto.

Valmistelun etenemistä voi seurata Siun soten nettisivuilla www.siunsote.fi sekä sosiaalisessa mediassa www.facebook.com/siunsote, www.twitter.com/siunsote ja www.youtube.com/siunsote.

Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi päättivät 26.10. uuden sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan alueellisen kuntayhtymän, Siun soten perustamisesta. Siun sote tulee tuottamaan kaikki sote-palvelut mukana olevien kuntien noin 170 000 asukkaalle. Uuteen kuntayhtymään tulee noin 6000 työntekijää, jotka työskentelevät tällä hetkellä kunnissa ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä.

Lisätietoja:
Valmistelutiimin toiminnasta:
Pekka Kuosmanen, puh. 050 639 97, pekka.kuosmanen@jns.fi,
Palvelupakettiryhmistä:
Anu Niemi, puh. 013 171 3517, anu.niemi@pkssk.fi

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

somejako