Puheterapia kuva

Afasia

Afasialla tarkoitetaan aivovauriosta aiheutunutta kielellistä vaikeutta, joka voi ilmetä puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä sekä lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Tyypillisimmin afasian taustalla ovat aivoverenkiertohäiriöt, jotka sijoittuvat kielellisistä toiminnoista vastaavaan vasempaan aivopuoliskoon. Afasiaa voi ilmetä myös esimerkiksi aivovamman, dementian tai etenevän neurologisen sairauden yhteydessä.

Afasia luokitellaan karkeasti sujumattomaan ja sujuvaan afasiaan, joista sujumattoman afasian haasteet painottuvat puheen tuottamiseen ja sujuvan afasian haasteet puheen ymmärtämiseen. Afasian oirekuva on aina yksilöllinen ja se riippuu aivovaurion sijainnista ja laajuudesta.

Miten afasia voi ilmetä?

 • Puheen ymmärtämisen vaikeudet ilmenevät vaikeutena ymmärtää monimutkaisia asioita ja kieliopillisesti vaikeita lauseita. Lisäksi keskustelun seuraaminen voi olla haastavaa ryhmätilanteissa.

 • Sananlöytämisen vaikeus. Afaattinen henkilö tietää mitä haluaa sanoa, muttei löydä haluamiaan sanoja. Tällöin sana voi jäädä kokonaan pois, tulla viiveellä tai vääränä sanana. Esimerkiksi tavoitellessa "poika" sanaa, afaattinen henkilö voi sanoa "tyttö".

 • Kyllä/ei- vastausten sekoittuminen. Afaattinen henkilö voi haluta sanoa "kyllä", mutta sanookin "ei" ja päinvastoin.

 • Hallitsematon kiroileminen tai yksinomaan kirosanoilla kommunikointi eri äänensävyin.

 • Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus.

 • Sujuvassa afasiassa puhe voi olla sujuvan kuuloista, mutta sisältö osittain tai kokonaan merkityksetöntä tai epäsanoista koostuvaa (ns. siansaksaa).

Vinkkejä kommunikointiin afaattisen henkilön kanssa

 • Suhtaudu afaattiseen henkilöön omavaltaisena aikuisena. Suuntaa puhe afaattiselle henkilölle, ei hänen omaiselleen.

 • Rauhoita keskustelutilanteet. Karsi häiriötekijöitä esimerkiksi sulkemalla taustamelua aiheuttavat laitteet.

 • Suuntaudu vuorovaikutukseen. Hae katsekontaktia, käänny afaattisen henkilön puoleen ja ole aidosti läsnä.

 • Pyri luomaan rentoja kommunikointitilanteita. Rentona afaattisen henkilön puhe ja puheen ymmärtäminen sujuu paremmin. Väsyneessä olotilassa kielelliset vaikeudet korostuvat.

 • Tue puheen ymmärtämistä kirjoittamalla avainsanoja paperille, näyttämällä ja osoittamalla kuvia, valokuvia tai kalenteria.

 • Anna aikaa puheelle.

 • Älä korjaa jatkuvasti afaattisen henkilön puhetta tai vääriä sanoja. Voit tarvittaessa toistaa tai koostaa hänen esille tuomaansa asiaa.

 • Puhu yhdestä asiasta kerrallaan.

 • Esitä kysymyksiä loogisessa järjestyksessä.

 • Rohkaise afaattista henkilöä vihjeistämään omaa ilmaisuaan. Vihjeistämistä voi olla kuvien tai ympäristön asioiden osoittaminen tai piirtäminen. Esimerkiksi, jos afaattinen henkilö haluaa kertoa jostain kirjasta eikä saa kirja-sanaa sanottua, hän voi osoittaa kirjaa. Tällöin keskustelukumppani tietää mihin asia liittyy.

 • Kysy tarkentavia kyllä/ei- kysymyksiä. Tukeudu tilanteen vaatiessa arvaamiseen ja esitä arvausvaihtoehdot kirjoitetussa muodossa.

 • Varmista, että ymmärsit asian tarkoituksen ja kerro, jos et ymmärtänyt.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7954
ma klo 12-13

Puheterapian jonotiedustelut
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako