Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Uudistetulla hankintamenettelyllä kohti laadukkaampaa palvelua henkilöliikenteen kuljetuspalveluissa
11.10.2019

Uudistetulla hankintamenettelyllä kohti laadukkaampaa palvelua henkilöliikenteen kuljetuspalveluissa

Siun soten järjestämän henkilöliikenteen kuljetuspalvelut kilpailutettiin kevään 2019 aikana dynaamisena hankintana. Kilpailutus kattoi vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, kuten työ- ja päivätoimintakuljetukset, päiväkuntoutuskuljetukset sekä terveydenhuollon kiireettömät potilaskuljetukset. Uudenlaisen hankintamallin taustalla vaikuttivat kokemukset liikennepalvelulain uudistuksen tuomista muutoksista. Hankinnassa haluttiin myös osallistaa asiakkaat ja autoilijat aiempaa paremmin suunnitteluun.

Käyttäjät mukana hankinnan suunnittelussa

Hankinnan suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2019 moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Kuljetuspalveluita käyttävien asiakkaiden näkökulma pyrittiin ottamaan suunnittelutyössä huomioon heti alkuvaiheessa. Työryhmän työskentelyyn osallistui kolme kunnallisten vammaisneuvostojen nimittämää kokemusasiantuntijaa. Lisäksi kaikissa Siun soten jäsenkunnissa järjestettiin asiakastilaisuudet.   

Asiakastilaisuuksissa saimme kuljetuspalvelun käyttäjiltä arvokasta palautetta, kuljetuskokemuksia ja kehitysideoita suunnitelmien tueksi. Nämä tilaisuudet myös dokumentoitiin tarkasti suunnitteluaineiston osaksi, kertoo Kristiina Räsänen Siun soten vammaispalveluista.

Laadullisiksi avaintekijöiksi kuljetuspalveluiden hankinnalle määriteltiin luotettavuus, kuljettajan ammatillisuus sekä asiakaspalvelu. Onnistunut kuljetuspalvelun käyttö edellyttää hyvää yhteistyötä toimijoiden välillä, mutta suuri vastuu palvelutapahtuman onnistumisesta on myös palvelun käyttäjällä itsellään. Tilausaika vaatii asiakkaalta ennakointia ja tilaustietojen antaminen tarkkuutta.

Asiakkaidemme kokemukset kuljetuspalveluista ovat keskimäärin hyvällä tasolla ja palvelujen kokonaisuutta on kehitetty asiakaskyselystä saadun palautteen mukaisesti. Tilausaikaa on saatu lyhennettyä puolella tunnilla ja lisäksi asiakkaille tarjotaan lisäpalveluna asiointiaikaa kuljetuspalvelumatkoilla, lisää Räsänen.

Dynaamisella hankinnalla joustavuutta liikennöitsijöille

Liikennepalvelulain uudistuminen 1.7.2018 vaikutti myös lakisääteisten henkilöliikenteen kuljetuspalveluiden järjestämiseen. Lain muutos poisti säätelyn taksien hinnan, päivystyksen ja asemapaikkojen osalta. Muutos on aiheuttanut huolta kuljetuspalveluiden saatavuudesta. Hankintaprosessissa onkin pyritty parantamaan hankinnan ehtoja liikennöitsijöiden kiinnostuksen lisäämiseksi.

Lakimuutoksesta aiheutuvan päivystysvelvoitteen poistumisesta huolimatta 2/3 liikennöitsijöistä on ilmoittanut halukkuudestaan hoitaa myös päivystysaikaisia Siun soten henkilökuljetuksia, kertoo logistiikkasuunnittelija Satu Immonen Siun soten logistisista palveluista.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään ilmoittautui syyskuun loppuun mennessä noin 110 liikennöitsijää reilun 170 ajoneuvon voimin. Hankintamenettely toimii kaksivaiheisesti. Hankintaan ilmoittautumisen ja hyväksytyksi tulon jälkeen hankintamenettelyssä mukana olevat liikennöitsijät voivat laajentaa tarjontaa. Hankinta on siten sidottu osallistujien, mutta ei autojen osalta.  

Asemapaikkamäärittelyn poistumisen myötä ajoneuvoja voidaan hyödyntää koko Siun soten toiminta-alueella. Tämän toivotaan auttavan autojen riittävyyteen yhdessä keskitetyn matkojen välityksen kanssa. Henkilöliikenteen kuljetuspalvelujen tilaus- ja välitystoiminta on keskitetty Pohjois-Karjalan Matkojenyhdistelykeskukselle jo 12 Siun soten jäsenkunnan alueella.  

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluiden hankinnasta järjestettiin liikennöitsijöille omat tilaisuudet viime kevään aikana. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely. Kuljetusten välittäminen järjestelmään osallistuneille alkoi lokakuun alusta ja hankintajärjestelmä on voimassa 30.06.2023 asti.

Hankinnan tavoitteena on parantaa kuljetuspalvelujärjestelmän laatua, kasvattaa automäärää, kehittää kyytien yhdistelyä, lisätä toiminnan selkeyttä ja läpinäkyvyyttä sekä yhteistyötä liikennöitsijöiden kanssa, tiivistää Immonen.

Asiakkaiden näkökulmasta tehokkaan seurannan vahvistaminen on merkittävässä asemassa. Keskitetyllä kyydinvälitysjärjestelmällä voidaan seurata tilaustapahtumia ja toteumaa. Toimivalla seurannalla voidaan siten parantaa palvelua ja ehkäistä riskejä.

Seuraava asiakaskysely keväällä 2020

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluista tehtiin asiakaskysely vuosi sitten. Kevään 2020 aikana tehdään uusi laajamittainen kuljetuspalveluihin liittyvä asiakastyytyväisyyskysely. Kysely toteutetaan jälleen yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen kanssa ja tuloksista järjestetään asiakastilaisuudet kunnissa. 

Haluamme kiittää kuljetuspalveluasiakkaitamme, liikennöitsijöitä sekä kaikkia muita yhteistyötahoja, jotka ovat olleet mukana uuden hankinnan valmisteluissa. Olemme uuden äärellä ja toivomme joustavaa yhteistyötä myös jatkossa, Räsänen kiittää.

 

 

Tietoa kuljetuspalveluista asiakkaille löytyy sivuilta:

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Yhteydenotot toistaiseksi viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)