Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Unelma-ammatissa saa työtä tehdä omalla persoonalla
Lasten toimintaterapiassa väline kuntoutuksessa on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja lapsille se on usein leikki. Sen kautta opitaan elämän taitoja. Kuva:Siun sote / Antti Pitkäjärvi
Lasten toimintaterapiassa väline kuntoutuksessa on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja lapsille se on usein leikki. Sen kautta opitaan elämän taitoja. Kuva:Siun sote / Antti Pitkäjärvi
16.02.2022

Unelma-ammatissa saa työtä tehdä omalla persoonalla

Tuija Klingberg työskentelee Siun soten lasten toimintaterapiayksikössä. Hän on yksi kahdestatoista lasten toimintaterapeutista, jotka työskentelevät perusterveydenhuollossa. He sijoittuvat maantieteellisesti ympäri Siun soten toiminta-aluetta, Klingberg toimii Lieksassa. Lasten toimintaterapeutteja työskentelee lasten toimintaterapiayksikön lisäksi erikoissairaanhoidon sekä vammaispalvelujen puolella.

  • Meidän työporukkamme on todella innovatiivinen. Tulemme hyvin erilaisista taustoista ja meillä on monenlaista osaamista. Meillä jokainen voi hyödyntää omaa kiinnostuksen kohdettaan ja tehdä työtä omalla tavallaan ja persoonallaan. Meille lasten ja perheiden asiat ja laadukas toimintaterapian toteuttaminen lapsen arkiympäristössä ovat ykkösasioita työssämme, kuvailee Klingberg lasten toimintaterapiayksikköä.

Lasten toimintaterapiayksikön työporukka kokoontuu viikoittaisiin palavereihin korona-ajan mukaisesti etänä Teamsin välityksellä, mutta kollegoille soitellaan ja tehdään yhteistyötä muulloinkin. Apua, neuvoja ja konsultointia asiassa kuin asiassa voi kysyä milloin vain.

  • Meillä on tapana jakaa toisillemme paljon tietoa. Lisäksi uusille työkavereille meillä nimetään aina mentori pidempään Siun sotella työskennelleestä kollegasta, Klingberg mainitsee.

Sote-alan ammattilaisista on pulaa Suomessa ja Pohjois-Karjalassa eivätkä toimintaterapeutit tee poikkeusta.

  • Meillä on pula tekijöistä. Siun sote on iso toimija ja se on ehdoton plussa. Meillä on mahdollista työskennellä oman kiinnostuksen kohteen mukaisesti perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, kotikuntoutuksessa, vammaispalveluissa, psykiatrialla ja neurologialla. Toivottavasti tulevaisuudessa myös esimerkiksi oppilashuollossa, perhetyössä tai työterveyshuollossa. Meillä on kehittymisen ja kehittämisen henki, kuten tällä hetkellä on kuntoutuksen osalta valtakunnallisestikin. On hienoa ajatella tulevan hyvinvointialueeksi muuttumisen lähestyessä, että me olemme muita alueita edellä ja meillä muutos on oikeastaan jo tehty. Me voimme keskittyä toiminnan kehittämiseen, kun muut vasta tekevät muutosta, kiteyttää Klingberg.

Perhe on paras


Tuija Klingbergin työssä lasten toimintaterapiayksikössä lapsi on keskiössä. Lasten toimintaterapiassa olennaista on työskennellä lapsen vanhempien ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Palveluita ja tukitoimia ei paketoida valmiiksi vaan ne räätälöidään jokaiseen tilanteeseen ja jokaiselle perheelle erikseen. Tukitoimi ei aina ole pelkästään tai ollenkaan toimintaterapia, vaan lapsi ja perhe voikin tarvita perhetyön tai mielenterveyspalvelujen apua.
 
Lasten toimintakyvyn arviointi tehdään usein, jos vaikkapa lapsen vanhemmalla, terveydenhoitajalla tai varhaiskasvattajalla on huoli lapsen kehityksestä tai on havaittu haasteita toiminnassa tai arjesta suoriutumisessa. Arvioinnilla selvitetään, miten lapsi toimii omassa arkiympäristössään. Lasten kuntoutuksessa ja toimintaterapiassa perheen tuki on keskeisessä roolissa.
 

  • Asiakas käsitteenä meidän palveluissamme voi olla hyvin monitasoinen. Asiakas on tietenkin lapsi, joka ohjautuu toimintaterapiapalveluihin, mutta puhumme asiakkaasta lisäksi, kun tarkoitamme koko perhettä. Asiakas on myös lapsen muut lähiympäristöt kuten koulut ja päiväkodit ja niiden ammattilaiset. Toimintaterapeutti voi mahdollistaa lapsen osallistumista vaikkapa ohjaamalla sopivan istumapaikan, huolehtimalla ergonomiasta tai tarjoamalla keskittymistä tukevia apuvälineitä, kuvailee Klingberg työtään. 
  • Lieksassa toimintaterapeutti työskentelee osana moniammatillista perhekeskusverkostoa. Perhekeskustoimintaa on Lieksassa kehitetty jo varsin paljon mikä näkyy jouhevana yhteistyönä ammattilaisten välillä.  Minä pystyn kysymään ja keskustelemaan perheen kanssa hyvinkin kipeistä asioista, joihin kaikkiin löytyy tukitoimia meidän verkostostamme. Toimintaterapeutin ei tarvitse osata ratkaista näitä asioita yksin. Lapsen asia voi ratketa sillä, kun perheen muihin asioihin saadaan apua ja tukea. 

Monesti ajatellaan, että toimintaterapeutti leikkii lapsen kanssa ja antaa aikuisille vinkkejä, kuinka lapsen kanssa pärjää. Onko työ leikkiä, pelaamista, jumppaa ja askartelua?

  • Yksi kollega sanoi, että ’myö leikittään ihan tosissaan’. Meidän välineemme kuntoutuksessa on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja lapsille se on usein leikki. Sen kautta opitaan elämän taitoja. Työssäni saa leikkiä, mutta leikki ei ole koskaan vain leikkiä, vaan sillä on merkitys niin lapselle kuin minullekin. Minun vastuullani on se, että leikki ohjaa kohti kuntoutukselle asetettuja tavoitteita. Kaikkein parasta on se, että lapselle se toimintaterapia on sellaista leikkiä, joka vie mukanaan, muotoilee Klingberg.

Hän kertoo olevansa unelma-ammatissaan ja saavansa onnistumisen tunteita työssään lapsen ilosta sekä aidosta suhteesta asiakkaaseen. Hänellä ja muilla lasten toimintaterapeuteilla on tärkeää kohdata asiakas eli lapsi ja hänen perheensä tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti. Luottamuksellinen suhde lapseen ja koko perheeseen on tärkeää lasten toimintaterapeutin työssä.
 

  • Myös vanhempien ilo ja oivallukset ovat palkitsevia minulle. On hienoa, kun perhe itse tai ammattilaisverkoston kanssa löytää ratkaisun juuri heidän arkensa pulmiin ja voimaantuu. Muutokset arjessa voivat olla hyvinkin pieniä, mutta ne ovat merkityksellisiä lapselle ja perheelle, muistuttaa Klingberg.

Työkaveriksi toimintaterapiaan?

Kuka auttaa, kun arki sakkaa, lapsen haasteet, kun sotkee arjen pakkaa?

Kyseessä on lempeä ammattilainen, toimintaterapeutti, yhteistyökumppani kullanarvoinen. 

Siun sotessa on haettavana 27.2.2022 mennessä toimintaterapeutin tehtävä Kuntoutuksen palvelualueelle terapiapalveluissa. Tehtävän aloituspaikka on lasten ja nuorten toimintaterapia keskisellä alueella Joensuussa ja sen lähiympäristössä. Linkki hakuilmoitukseen: Toimintaterapeutti

Lasten toimintaterapeutti Tuija Klingberg

Kuvateksti: Lasten toimintaterapeutti Tuija Klingberg kertoo olevansa unelma-ammatissaan ja saavansa onnistumisen tunteita työssään lapsen ilosta sekä aidosta suhteesta asiakkaaseen. (Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi)

Lasten toimintaterapian väline kuntoutuksessa on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja lapsille se on usein leikki.

Kuvateksti: Lasten toimintaterapian väline kuntoutuksessa on asiakkaalle merkityksellinen toiminta ja lapsille se on usein leikki. (Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi)

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)