Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Työkykyohjelmassa selkiytetään palvelupolkuja ja vahvistetaan työkyvyn tuen tarpeiden varhaista tunnistamista
Työ on jokaisen oikeus. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi.
Työ on jokaisen oikeus. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi.
21.02.2022

Työkykyohjelmassa selkiytetään palvelupolkuja ja vahvistetaan työkyvyn tuen tarpeiden varhaista tunnistamista

”Taasko minulta kysytään samoja asioita? Etkö näe viime viikolla käymääni keskustelua toisen työntekijän kanssa? Olen täyttänyt tämän saman työkykymittarin kuukausi sitten. Eikö voitaisi mennä suoraan asiaan?” Keskustelu on tuttu osatyökykyisten palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Osatyökykyisten työttömien asiakkaiden verkosto on laaja ja useat kohtaamiset eri työntekijöiden kanssa voivat tuntua asiakkaasta kuormittavilta. Asiakas ei välttämättä itse tiedä, mistä palvelusta saisi parhaiten tukea tilanteeseensa ja laajassa verkostossa asiakkaan palvelupolku voi olla mutkikas.

Siun soten työkykyohjelman tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää tuetun työllistymisen palvelupolkuja koko Pohjois-Karjalan alueella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Asiakkaan osallisuus ja kuuleminen ovat keskiössä palvelujen kehittämisen eri vaiheissa.

Tuetulla työllistymisellä tarkoitetaan asiakkaan valmentamista ja kuntoutumista esimerkiksi työpaikoilla. Tällöin asiakkaan tukena prosessissa toimii työhönvalmentaja. Työkykyohjelman tavoitteena on laajentaa laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen ajattelumallia tuetun työllistymisen toimijoille koko maakunnassa. Palvelun laatua varmennetaan kansainvälisillä laatukriteereillä, joilla varmistetaan asiakkaan saama tasalaatuinen palvelu sekä yhtenäiset toimintamallit.

- Työhönvalmennuksessa ovat keskiössä asiakkaan omat toiveet ja haaveet. Erilaiset työkyvyn tuen mittarit ja menetelmät sekä itsearvioinnin välineet selkiyttävät asiakkaan ohjautumista toivomaansa suuntaan. Yksinkertaisimmillaan arviointia voidaan toteuttaa kysymällä asiakkaalta, minkä pistemäärän asiakas antaisi työkyvylleen, jos työkyky on parhaimmillaan saanut kymmenen pistettä, Siun soten työkykyohjelman projektiasiantuntija Ulla Tiainen tarkentaa.

Asiakkaan kanssa työskentelee samanaikaisesti useita eri työntekijöitä eri organisaatioista. Samassa palveluprosessin vaiheessa voi olla käytössä useita työkykymittareita tai asiakas saattaa täyttää saman mittarin usean eri toimijan palveluissa yhtäaikaisesti. Työkykyohjelmassa pyritään luomaan yhteismitalliset työkyvyn arviointikriteerit asiakkaan palvelupolun sujuvoittamiseksi.

- Tarvitsemme yhtenäisiä toimintamalleja ja yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden kanssa, jotta asiakkaan palvelupolku saadaan sujuvammaksi. Yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa työstetään muun muassa loppuvuodesta 2021 käynnistyneissä työpajasarjoissa alueen eri toimijoiden kanssa, Tiainen kuvailee.

Työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sote-keskuksia

Suomessa uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Uudistukseen kytkeytyvän työkykyohjelman keskiössä on vahvistaa osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä ja tukea työ- ja toimintakykyä. Työkyvyttömyyden tarkastelun sijaan, painopistettä on siirretty työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

Tavoitteena on vahvistaa työkyvyn tuen palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on, että työkyvyn tuen tarpeet tunnistettaisiin varhaisessa vaiheessa ja niiden arviointi olisi osa asiakkaan hoidon- ja palvelutarpeen arviointia jo heti alkuvaiheessa.

Jotta asiakkaan työkyvyn tarpeet voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa, tulee ammattilaisten osaamista vahvistaa. Koulutusten, työpajojen ja yhteistyöpalaverien avulla saadaan vahvistettua asiakkaan palvelupolun sujuvuutta ja selkiytettyä eri tahojen yhteistä näkemystä.

- Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen on tärkeää, sillä kaikki osatyökykyisen ihmisen ympärillä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat osaltaan työllistymistä tukevina palveluina asiakkaan tarpeesta riippuen. Kaikissa palveluissa, missä kohdataan työikäisiä asiakkaita, tulisi kysyä myös asiakkaan työkyvystä. Lisäksi työkykyyn liittyvät asiat ovat moniulotteisia. Siksi ammattilaisten osaamisen vahvistaminen on keskeisessä roolissa työkykyohjelmassa, Tiainen kiteyttää.

Työkykyä tukemassa -webinaarissa tarkastellaan työkyvyn tuen kentän laajuutta

Siun soten työkykyohjelma järjestää Työkykyä tukemassa - näkökulmia monialaiseen yhteistyöhön -webinaarin perjantaina 25.3.2022 klo 8:15-12:00.

Työkyvyn tukea toteutetaan eri organisaatioiden palveluissa monialaisesti. Työkykyohjelman järjestämässä webinaarissa tuodaan esille työkyvyn tuen kentän laajuutta. Webinaarissa on tunnettuja puhujia, kokemusasiantuntijan puheenvuoro sekä maakunnassa työskentelevien ammattilaisten paneelikeskustelu. Webinaari soveltuu erinomaisesti paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, myös työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden ammattilaisille, alan opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaari järjestetään Teams-alustalla. Webinaariin voi ilmoittautua 23.3. mennessä Onni-koulutuskalenterin kautta.

Työ on jokaisen oikeus eikä työkyvyn alenema saisi jättää ketään työelämän ulkopuolelle. Työvoimatilanne Pohjois-Karjalassa on nyt ja tulevaisuudessa haastava, ja myös siksi on tärkeää ottaa kaikkien kyvyt käyttöön.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)