Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sotessa on täsmennetty linjauksia tartuntatautilain 48 a §:n soveltamisesta
28.01.2022

Siun sotessa on täsmennetty linjauksia tartuntatautilain 48 a §:n soveltamisesta

Siun sote on täsmentänyt 28.1.2022 soveltamisohjeitaan siitä, missä tilanteissa Siun soten omalta henkilökunnalta ja Siun soten toimeksiannosta työskentelevältä henkilökunnalta edellytetään tartuntatautilain 48 a § säädettyä suojaa koronavirustautia vastaan. Täsmennykset on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tarkentuneiden soveltamisohjeiden mukaisesti sekä lääketieteelliseen kokonaisarvioon perustuen.

Sovelletaan henkilökuntaan, joka on suorassa lähikontaktissa asiakkaisiin tai potilaisiin

THL:n soveltamisohjeiden mukaan suojaa edellytetään kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka suorittavat tehtäviä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille. THL:n määritelmän mukaan näitä asiakas- ja potilasryhmiä ovat kaikki 60-vuotta täyttäneet sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat.

Keskeinen muutos Siun soten aiempaan ohjeistukseen on se, ettei säännöksen mukaista rokotustiedon tarkistamista sovelleta niihin työntekijöihin, jotka eivät ole suorassa lähikontaktissa koronavirustaudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Näin uudet ohjeet rajaavat säädöksen soveltamisen ulkopuolelle esimerkiksi sellaista tukipalvelujen henkilöstöä, joka ei työssään ole lähikontaktissa asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

THL:n mukaan omikronvariantin myötä läheiseksi kontaktiksi voidaan yleensä katsoa tilanne, jossa henkilöt ovat samassa sisätilassa, eikä kohtaaminen ole aivan ohimenevä. Myös toistuvat ohimenevät kontaktit muodostavat tartuntariskin.

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan aina

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on lähtökohta kaikessa Siun soten toiminnassa. Lisäksi Siun sote varmistaa sopimuksien avulla sen, että muilta työnantajilta ostopalveluina hankittavalla henkilöstöllä on lain edellyttämä suoja työskennellessään Siun sotelle.

Valtaosa Siun soten henkilöstöstä on suojautunut rokottautumalla vakavaa koronavirustautia vastaan ja työnantajana Siun sote suosittelee kaikille työntekijöilleen koronavirusrokotteen kolmannen annoksen ottamista.

Tartuntatautilain 48a§

Eduskunta hyväksyi 28.12.2021 tartuntatautilakiin uuden väliaikaisen pykälän 48a. Säännöksen ensisijainen tarkoitus on suojata erityisesti koronavirustaudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

Pykälässä säädetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joissa on lähikontaktin aiheuttama tartuntariski koronavirustaudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, ei pääsääntöisesti voi työskennellä ilman riittävää rokotusten tai taudin sairastamisen kautta saatua suojaa covid-19-tautia vastaan.

Säädös on tullut voimaan 1.1.2022 ja siirtymäaika sen toimeenpanolle on 1.2.2022 saakka. Säädös on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisätietoja:

THL: Väliaikainen tartuntatautilain 48a-pykälä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset/valiaikainen-tartuntatautilain-48-a-pykala-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palveluissa-

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet