Ajankohtaista

Uutisarkistot: 2018, 2017, 2016, 2015

Kuntien sote-kiinteistökauppojen vaikutuksista Siun soten järjestämiin palveluihin

Kuntien sote-kiinteistökauppojen vaikutuksista Siun soten järjestämiin palveluihin

Osa Pohjois-Karjalan kunnista on jo tehnyt päätöksiä tai harkitsemassa omistamiensa sote-kiinteistöjen myymistä yksityisille tahoille. Asian tiimoilta käyty keskustelu voi johtaa väärinymmärryksiin kauppojen vaikutuksista julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joten Siun sote haluaa täsmentää asiaa omalta osaltaan.

Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinävesi ovat hyväksyneet kunnanvaltuustoissaan 20.6.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten perussopimuksen. Perussopimuksen 2§:ssä jäsenkunnat ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Pohjois-Karjalan osalta myös pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Tämä tarkoittaa sitä, että Siun sotella on päätösvalta sekä asiantuntijavastuu siitä, miten ja missä sote-palvelut tuotetaan.

Perussopimuksen 4§:ssä määrätään lisäksi, että Siun sote -kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa toimitilat sekä niihin liittyvät kiinteät koneet ja laitteet ensisijaisesti jäsenkunnilta. Perussopimus mahdollistaa siis sen, että Siun sote voi vuokrata toimitiloja myös muilta kiinteistöjen omistajilta kuin kunnilta – toisaalta kunnilla ei myöskään ole velvoitetta vuokrata toimitiloja Siun sotelle.

Jäsenkunnat voivat päättää itsenäisesti, myyvätkö ne kiinteistöomaisuuttaan jollekin kolmannelle osapuolelle. Kunnat eivät voi kuitenkaan sopia mahdollisten kiinteistökauppojen yhteydessä mitään Siun soten järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamisesta.

– Sote-palvelujen tuottamista koskevat päätökset ja sopimukset tekee yksiselitteisesti Siun sote. Nyt tekeillä olleiden kuntien kiinteistökauppojen yhteydessä on käyty alustavia keskusteluja myös Siun soten kanssa, mutta mitään sopimuksia palvelujen tuottamisesta tai toimitilojen vuokraamisesta ei ole vielä tehty, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– Kun sopimukset tulevat ajankohtaisiksi, Siun sote tulee kertomaan mahdollisista muutoksista järjestämissään palveluissa ja käyttämissään toimitiloissa. Näitä asioita eivät esimerkiksi kiinteistökauppojen ostajaosapuolet voi Siun soten puolesta ennakkoon luvata, muistuttaa Pirskanen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, ilkka.pirskanen(at)siunsote.fi, puh. 013 330 4500


Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäpäällikkö
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija
Nadia Sabour
puh. 013 330 4525
nadia.sabour(at)siunsote.fi

Tietojärjestelmäpääkäyttäjä
Mirja Laukkanen
puh. 013 330 4303
mirja.laukkanen(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Tilaa uutiskirjeitämme:

SiVa-hankkeen uutiskirje
Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä.
Lue maaliskuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Perhekeskusten terveiset
Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.
Lue huhtikuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)