Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Keva arvioi: Siun soten työkykyjohtaminen on strategista ja tuloksellista
01.06.2018

Keva arvioi: Siun soten työkykyjohtaminen on strategista ja tuloksellista

Keva on tehnyt toukokuussa 2018 kattavan laadullisen arvioinnin Siun soten työkykyjohtamisesta. Siun sote saavutti arvioinnissa erittäin hyvät tulokset useimmilla osa-alueilla.

– Työkyvyn vahvistamisen prosessit Siun sotessa ovat poikkeuksellisen edistyksellisesti rakennettuja. Toimivat prosessit ja hyvä johtaminen ovat vähentäneet työkyvyttömyyden kustannuksia ja parantaneet työkykyä, sanoo työkyvyn kokonaisarvioinnista vastannut työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander Kevasta.

Arvioinnissa peilattiin Siun soten henkilöstöstrategiaa, työkyvyn tukemisen toimintamalleja sekä työsuojelun toimintaohjelmaa keskeisiin tunnuslukuihin, kuten varhaiseläkemaksuihin, sairauspoissaolojen määriin ja työtapaturmakustannuksiin sekä tilinpäätöstietoihin. Siun soten työkykyjohtamisesta saatuja arviointitietoja verrattiin vuoden 2017 osalta toisiin vastaaviin sote-toimijoihin.

Siun soten varhaiseläkemaksut ja työtapaturmakustannukset olivat verrokkiorganisaatioiden keskiarvoa pienemmät, työterveyden kustannukset samalla tasolla kuin vastaavissa organisaatioissa ja sairauspoissaolokustannukset hieman verrokkien keskiarvoa korkeammat. Työkyvyttömyyden välittömät kustannukset olivat 4,6 % palkkasummasta, eli noin 12,1 miljoonaa euroa vuonna 2017. Kevan arvion mukaan työkykyjohtamiseen liittyvät roolit, tehtävät ja vastuut on määritelty selkeästi ylimmästä johdosta lähiesimiehiin.

– Työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja toimintatavat otettiin meillä valmisteluun hyvin aikaisessa vaiheessa, ja kuntien sekä sairaanhoitopiirin aiemmat hyvät käytännöt laajennettiin koko organisaatioon, taustoittaa Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

Siun sotessa on laadittu muun muassa toimintamalli työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden varhaiseen havaitsemiseen sekä onnistuneen työhön palaamisen varmistamiseen. Kevan arviossa myönteiseksi nähtiin myös ennaltaehkäisevän työterveyshuollon huomattavan korkea osuus (55 %) koko työterveyshuollon kustannuksista.

Työtapaturmakustannukset olivat Siun sotessa selkeästi pienemmät kuin vertailussa mukana olevissa organisaatioissa.  Siun sotessa oli myös selvästi muita sote-toimijoita enemmän työntekijöitä, joilla ei vuoden 2017 aikana ollut yhtään sairauspoissaolopäivää. Myös lyhyitä (1–29 päivää) sairauspoissaoloja oli vähemmän kuin verrokkiorganisaatioilla. Sen sijaan pitkiä, yli 30 päivän sairauspoissaoloja oli jonkin verran enemmän. Pitkiä poissaoloja oli eniten yli 50-vuotiailla työntekijöillä, joita Siun soten henkilöstöstä on suurempi osuus kuin vertailussa mukana olleilla muilla organisaatioilla.

– Arvioi tukee työhyvinvointikyselymme tuloksia siitä, että olemme selvinneet mittavasta organisaatiomuutoksesta verrattain hyvin, sillä lyhyitä sairauspoissaoloja, joiden määrä tyypillisesti kasvaa muutostilanteissa, oli vähemmän kuin verrokkiryhmän sote-toimijoilla. Pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen on kiinnitettävä lisää huomiota ja Kevan arviointi antaa siihen hyviä eväitä, pohtii Bjerregård Madsen.

Kevan raportti Siun soten työkykyjohtamisen arvioinnista:
Eija-Maria Gerlander, Keva: Siun soten Avaintietojen laadullinen raportti – työkykyjohtamisen edistämiseksi, 24.5.5018 (pdf)

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen, Siun sote, puh. 013 330 4501, johanna.bjerregardmadsen(at)siunsote.fi
Työelämäasiantuntija Eija-Maria Gerlander, Keva/Työelämäpalvelut, puh. 020 614 2505, eija-maria.gerlander(at)keva.fi

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)