Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Integraatio edellyttää asiakaslähtöisiä rakenteita ja toimintatapoja
03.12.2019

Integraatio edellyttää asiakaslähtöisiä rakenteita ja toimintatapoja

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig esittelee teesit kirjoitussarjassaan.

LAPE-teeseistä seitsemäs muistuttaa integraation merkityksestä. Integraatio on käsite, jonka kaikki tuntevat ainakin jollakin tasolla. Integraatiolle ei ole yhtä ainoata oikeaa määritelmään.

Usein käytännössä integraation merkityksen tärkeys ymmärretään siinä vaiheessa, kun palvelujen järjestämisessä on haasteita, eikä yksin selvitä riittävällä tavalla. Asiakaslähtöistä integraatiota voi vahvistaa kukin tahoillaan. Professori Jari Stenvall kiteytti Pohjois-Karjalan LAPE-akatemiassa 26.9. että ”ihmisten välinen luottamus on vahvempaa kuin rakenteiden”. Rakenteet luovat mahdollisuuden mutta herää myös kysymys: Olenko minä luottamuksesi arvoinen? Tai luotanko minä sinuun niin, että voin tehdä kanssasi yhteistyötä? LAPE-akatemian tallenteen voit katsoa täältä: Uudistuva johtaminen – millaisin välinein kokonaisuuksia voidaan johtaa?

Asiakaslähtöiset tavat toimia vaativat luottamusta ja yhteistyötä. Integraatio voi syntyä vasta yhteistyötä tekemällä. Ja parasta on, jos voimme yhdessä määritellä palvelujen yhteensovittamisen rakenteet ja toimintamallit tilanteisiin, joissa tarvitaan esimerkiksi monia palveluja samanaikaisesti. Ja etua on varmasti jokaiselle siitä, että näillä toimintamalleilla on tiivis liittymäpinta tahoihin ja muihin tarvittaviin palveluihin hallintorajat ylittäen.

Akatemiassa todettiin, ettei rakenteiden uudistaminen auta, jos toimintakäytännöt eivät aidosti muutu. Yhteensovitettavan johtamisen mahdollisuudet ovatkin siinä, että luotamme toiseen ja näemme yhdessä mahdollisuuden tehdä sellaisia tekoja, jotta pohjoiskarjalaiset lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat entistä paremmin. Rakenteita voidaan kehittää, mutta ihmisten välinen luottamus tulee ansaita.

 

Kirjoitussarja perustuu THL julkaisuun Lapsille ja nuorille hyvä sote (pdf). LAPE-teesit sote palvelujen uudistamisen tueksi. Teesejä on yhdeksän ja niitä tarkastellaan teesi kerrallaan kerran kuukaudessa käytännön toteuttamisen kautta.

 

Anne FrimodigPohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti,
OT-vastuukehittäjä Anne Frimodig
anne.frimodig(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4287

 

Uutiskirjeet

somejako