Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutus valmistui
08.12.2017

Ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutus valmistui

Siun sote on kilpailuttanut ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen ostopalvelut Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella.

Uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2018 alussa. Kilpailutus ei käytännössä vaikuta ikäihmisten nykyisiin asumispalveluihin, vaan se koskee asiakkaita, joille tulee sopimuskaudella tarve järjestää asuinpaikka ostopalveluna. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja sitä voidaan jatkaa kahdella vuoden pituisella optiokaudella. Kiteellä sopimus tulee voimaan maaliskuun alussa 2018.

Vuosittain Siun sote järjestää asumispaikan noin 300 asiakkaalle, joko Siun soten omiin hoivakoteihin, palvelusetelillä tai ostopalveluna. Nyt kilpailutetut ostopalvelut koskevat noin sataa asiakasta vuosittain, ja hankinnan arvo on noin neljä miljoonaa euroa vuodessa.

Puitejärjestelyssä mukana runsaasti asumisyksiköitä

Sopimus on luonteeltaan puitejärjestely, johon hyväksyttiin yhteensä 62 asumispalveluyksikköä. Hyväksytyistä yksiköistä 38 on jo olemassa olevia ja 24 uusia perustettavia yksiköitä.

Kilpailutuksen perusteella Siun soten alueella on tarjolla runsaasti ikäihmisten asumispalveluja.  Olemassa olevissa yksiköissä tarjottuja asiakaspaikkoja on yhteensä 1143. Kilpailutuksessa tarjouksen pystyi jättämään myös sellaisista asumispalveluyksiköistä, joita ei vielä ole olemassa. Jos kaikki palveluntuottajien laajennussuunnitelmat toteutuvat, tulee sopimuskaudella 1072 asumispaikkaa lisää.

Uusia yksiköitä on ilmoitettu perustettavan kolme Lieksaan, kaksi Kiteelle ja Joensuuhun sekä yksi Nurmekseen, Kaaville ja Kontiolahdelle. Lisäksi mukana on 14 yksikköä, joiden sijaintia ei ole vielä ilmoitettu. Sopimus ei kuitenkaan velvoita perustamaan kilpailutuksessa tarjottuja uusia yksiköitä.

Asuinpaikka valitaan asiakkaan hoidon vaativuuden ja toiveiden perusteella

Kaikki asumispalveluyksiköt tarjosivat ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, ja suurin osa myös tavallista palveluasumista. Yksiköt eroavat toisistaan muun muassa siinä, kuinka vaativaa hoitoa yksikössä on tarjolla. Valitettavasti melko harva asumisyksikkö lupaa tarjota sairaanhoitajan läsnäoloa kaikkina päivinä tai mahdollisuutta antaa suonensisäistä lääkitystä ja nesteytystä. Sen sijaan kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa on asiakkaille tarjolla kiitettävästi.

Kun ikäihmiselle aletaan järjestellä sopivaa asuinpaikkaa puitejärjestelyssä mukana olevien palveluntuottajien yksiköistä (asiakaslähtöinen asumisenprosessi), huomioon otetaan asiakkaan tarvitseman hoidon vaativuus sekä asiakkaan ja hänen omaistensa toiveet asumispaikan sijainnista. Näiden perusteella valitaan kolme parhaiten asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaavaa palveluntuottajaa, joilta pyydetään tarjous asumispaikan hinnasta. Kilpailutusvaiheessa hoitovuorokauden hintoja ei vielä kysytty.

Maakunnallisesti yhtenäisillä periaatteilla toteutettu hankintamalli tasavertaistaa asiakkaiden kohtelua, palvelujen laatua ja asiakkaan valinnanmahdollisuuksia koko Siun soten alueella. Malli mahdollistaa myös aiempaa paremmin pienten ja keskisuurten palveluntuottajien huomioimisen prosessissa. Lähtökohtaisesti asuminen on aina lähipalvelua, mutta jos asiakas niin haluaa, voidaan asuinpaikka järjestää mistä tahansa Siun soten alueella toimivasta asumisyksiköstä.

Asiakaskohtaiset sopimukset tehdään puitesopimuksen ehdoilla toistaiseksi voimassaolevina. Sopimukseen kuuluu molemminpuolinen irtisanomisaika, mutta lääketieteellisten tai hoidollisten syiden takia voi tilaaja irtisanoa asiakaskohtaisen sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Jos asiakkaan toimintakyky muuttuu sopimuskaudella ja hän tarvitsee vaativampaa tai kevyempää hoitoa, mahdollistaa sopimus palveluluokan muuttamisen siten, että asuminen voi jatkua samassa paikassa kuin ennenkin.

Ikäihmisten asuinpaikan valintaa on tarkemmin kuvattu tiedotteessa: 17.11.2017 Ikäihmisten asumispalvelujen kilpailutus on loppusuoralla.

Lisätietoja:

Ikäihmisten toimialueen toimialuejohtaja Eija Rieppo, eija.rieppo(at)siunsote.fi p. 013 330 4510
Hankinta-asiantuntija Kaisa Kolu, kaisa.kolu(at)siunsote.fi puh. 013 330 4378

Hankintapäätös: https://tarjouspalvelu.fi/paatokset/?tid=127844&g=c391a908-eaaf-4118-b158-6bcc9fa98d82&ho=4&vid=496053

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Yhteydenotot toistaiseksi viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi