Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen organisaatiossa vahvistetaan hoitotyön asemaa ja strategista johtamista
Hyvinvointialueella työskentelee lähes 8000 työntekijää, joista yli puolet on hoitohenkilöstöä. Kuva: Antti Pitkäjärvi/Siun sote
Hyvinvointialueella työskentelee lähes 8000 työntekijää, joista yli puolet on hoitohenkilöstöä. Kuva: Antti Pitkäjärvi/Siun sote
30.09.2022

Hyvinvointialueen organisaatiossa vahvistetaan hoitotyön asemaa ja strategista johtamista

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella valmistellaan hoitotyön aseman vahvistamista sekä strategiseen johtamiseen liittyviä uudelleenjärjestelyjä. Se tarkoittaa uuden strategia- ja konsernipalvelut -toimialueen perustamista sekä hoitotyön strategiseen johtamiseen liittyvien tehtävien ja vastuiden selvittämistä.

Hyvinvointialueen johtamisessa tarvittavan monialaisen asiantuntemuksen vahvistaminen edellyttää tehtävänkuvien ja vastuiden tarkastelua hoitotyön strategisen johtamisen osalta. Suunnitelmana on erottaa henkilöstöjohtajan ja hoitotyön johtajan tehtävät ja vastuut toisistaan. Tämä edellyttää tehtäväkuvien ja vastuiden määrittämistä sekä mahdollisesti hoitotyön johtajan viran perustamista.

– Näillä muutoksilla vahvistettaisiin lain hengen mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon monialaista johtamista ja varmistettaisiin uuden strategian mahdollisimman tehokas toteuttaminen heti ensi vuoden alusta alkaen, hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen perustelee.

Hyvinvointialueella työskentelee lähes 8000 työntekijää, joista 4500 (56 %) on hoitohenkilöstöä. Hoitohenkilöstön määrällä ja osaamisella on ratkaiseva merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa kaikilla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluja tuottavilla toimialueilla.

Siun sote -kuntayhtymän strategisessa johdossa on ollut terveydenhuoltolain määräämä vastaava lääkäri, sosiaalitoimen johtaja, pelastustoimen johtaja ja ympäristöterveydenhuollon johtaja. Hoitotyön johtamiseen on ollut käytettävissä henkilöstöjohtajan asiantuntemus.

Henkilöstöjohtajan virka tullaan laittamaan avoimeen hakuun vuoden loppuun mennessä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård-Madsen on tällä viikolla valittu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöjohtajaksi.

Strategia- ja konsernipalvelut -toimialueen perustaminen

Osana hyvinvointialuejohtajan ja yhteisten palvelujen toimialuejohtajien työnjaon selkeyttämistä esitetään strategia- ja konsernipalvelut -toimialueen perustamista. Toimialuetta johtaisi strategiajohtaja. Aluehallitus päätti heinäkuussa nimittää strategiajohtajan virkaan Ilkka Pirskasen 1.1.2023 lukien.

Muutoksen yhteydessä kehittämispalvelut siirrettäisiin strategia- ja konsernipalvelut toimialueen palvelualueeksi. Uuden toimialueen tehtävänä olisi vastata organisaation strategian mukaisesta kehittämisestä, strategisista kumppanuuksista ja konserniohjeen mukaisesta omistajaohjauksesta sekä YTA-alueen ja kansallisesta yhteistyöstä oman vastuualueen osalta. Se myös tukisi tulevaisuuslautakunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan työskentelyä. Strategia- ja konsernipalvelujen organisaatiorakenteen muutos ei aiheuta lisäkustannuksia.

Hyvinvointialuestrategia aluevaltuustoon lokakuussa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus päätti organisaation vahvistamisen yhteydessä, että strategiaprosessin jälkeen organisaatioon tehdään tarvittavat muutokset, jotta organisaatio palvelee parhaalla mahdollisella tavalla strategian toteuttamista. Näitä strategian toteuttamisen kannalta tarpeellisia muutoksia valmistellaan syksyn 2022 aikana.

Aluevaltuuston on määrä hyväksyä hyvinvointialuestrategia lokakuun loppuun mennessä. Laajempien organisaatiorakennetta ja johtamista koskevien muutosten tarve arvioidaan marraskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana yhteistyössä linjajohdon ja poliittisten päättäjien kanssa. Nämä muutokset voivat astua voimaan vuoden 2024 alusta alkaen.

Rakenteiden ja johtamisen uudistamisella varmistetaan, että hyvinvointialueorganisaatio palvelee parhaalla mahdollisella tavalla strategisten tavoitteiden saavuttamista.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: