Toimialueiden hallinnon yhteystiedot

Siun soten organisaatio jakautuu kolmeen toimialueeseen: terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikäihmisten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Toimialueen hallinto

Toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen, p. 013 330 3162
Toimialueylihoitaja Sari Kulokivi, p. 013 330 3318
Johdon sihteeri Maarit Koivisto, p. 013 330 8495

Vastaanottopalvelut

Palvelujohtaja Mervi Karttunen, p. 013 330 7173
Palvelupäällikkö, terveysasemat / hallintoylilääkäri Petri Kivinen, p. 013 330 4519
Palvelupäällikkö, suun terveydenhuolto/ johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen, p. 013 3300
Palvelupäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelut Johanna Suvanto, p. 013 330 3934

Kuntoutus

Palvelujohtaja Jussi Malinen, p. 013 330 4272
Palvelupäällikkö, asiantuntijapalvelut Iiro Hartikainen, p. 013 330 7927
Palvelupäällikkö, terapiapalvelut Ritva Mönkkönen, p. 013 330 7951
Palvelupäällikkö, apuväline- ja toimintakykykeskus Merja Kosonen, p. 013 330 7935
Palvelupäällikkö, geriatrikeskus Pentti Saarinki, p. 013 330 7692

Sairaalapalvelut

Palvelujohtaja Juha Mustonen, p. 013 330 3485
Palvelupäällikkö Vs, operatiivinen klinikkaryhmä Jaana Fraser, p. 013 330 3050
Palvelupäällikkö, konservatiivinen klinikkaryhmä Tuomas Rissanen, p. 013 330 3779
Palvelupäällikkö,  psykiatrinen klinikkaryhmä Pekka Ropponen, p. 013 330 3785
Palvelupäällikkö, Siilaisen sairaala Leena Timonen, p. 013 330 7028
Palvelupäällikkö, kuvantamiskeskus Pentti Rautio, p. 013 330 3767

24/7-palvelut

Palvelujohtaja Susanna Wilen, p. 013 330 4042

Työterveyshuolto

Palvelujohtaja Leena Kiiski, p. 013 330 8939
Palvelupäällikkö Arja Janhonen, p.  013 330 8107
Asiakkuusvastaava Satu Myller, p. 013 330 8156

Ikäihmisten palvelut

Toimialueen hallinto

Toimialuejohtaja Eija Rieppo, p. 013 330 4510
Toimialueylihoitaja Jenni Halonen, p. 013 330 4253
Johdon sihteeri Mika Tukiainen, p. 013 330 7032

Valvontapäällikkö, p. 013 330 6692
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Rautiainen, p. 013 330 7123 (omaishoidontuki ja gerontologinen sosiaalityö)
Palveluesimies, palveluohjaus Satu Keränen, p. 013 330 6656

Alueiden hallinto

Katso Siun soten aluejako sivulta siunsote.fi/organisaatio
Palvelujohtaja, pohjoinen alue Hannele Komu, p. 013 330 6692
Palvelujohtaja, läntinen alue Leena Laaninen, p. 013 330 8263
Palvelujohtaja, keskinen alue Seija Karukannas, p. 013 330 6429
Palvelujohtaja, eteläinen alue, Kaisa-Mari Soini, p. 013 330 7316
 

Kotihoito

Palvelupäällikkö Soili Särmä, p. 013 330 6680
Palvelupäällikkö Marke Varis, p. 013 330 7134 (Kotihoidon tukipalvelut)

Tehostettu palveluasuminen

Palvelupäällikkö Leena Laaninen, p. 013 330 8263

Hoiva- ja palveluasuminen

Palvelupäällikkö Virpi Nevalainen, p. 013 330 6520

Terveyskeskussairaalapalvelut

Palvelupäällikkö Sari Tarvainen, p. 013 330 6999
 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimialueen hallinto

Toimialuejohtaja Leena Korhonen, p. 013 330 5768
Toimialueylihoitaja Sari Hietala, p. 013 330 4250
Johdon sihteeri Kaija Pietarinen, p. 013 330 9501

Hallintopäällikkö Kaisa Tanskanen, p. 013 330 6605 (yksilöasioiden jaosto)
Kehittämispäällikkö Leena Virratvuori, p. 013 330 4234

Alueiden hallinto

Katso Siun soten aluejako sivulta siunsote.fi/organisaatio
Palvelujohtaja, pohjoinen alue Erja Nevalainen, p. 013 330 5450
Palvelujohtaja, läntinen alue Mervi Paddar, p. 013 3305333
Palvelujohtaja, eteläinen alue Helena Majoinen, p. 013 330 5242
Palvelujohtaja, keskinen alue Tuuli Ollila, p. 013 330 5827

Vammaispalvelut

Palvelujohtaja, vammaispalvelut Tarja Hallikainen, p.  013 330 5306
Palvelupäällikkö Kristiina Räsänen, p. 013 330 5184 (vaikeavammaisten palvelut)
Palvelupäällikkö Jari Nevanto, p. 013 330 4505 (vastuualueena kehitysvammaisten erityishuolto, asuminen ja päivätoiminta)

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut

Palvelupäällikkö Iija Den Herder, p. 013 330 5109

Lastensuojelu

Palvelupäällikkö Esko Oikarinen, p. 013 330 5454

Aikuissosiaalityö

Palvelupäällikkö Arja Pöntinen-Heinonen, p. 013 330 6016
Kehittämispäällikkö Leena Virratvuori p. 013 330 4234