Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Henkilötietolain mukaan asiakkaalle tai potilaalle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi henkilölle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tälle sivulle on koottu Siun soten henkilötietolain mukaisia tietosuoja- ja rekisteriselosteita. Kukin palvelualue vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietosuojaseloste: Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Lastensuojelun asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Omaishoidon tuen asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Oppilashuollon asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttörekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Potilasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Sosiaalihuoltolain mukaisten ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen asiakasrekisteri (pdf)
Tietosuojaseloste: Vammaispalvelujen asiakasrekisteri (pdf)

Muut

Rekisteriseloste: Asianhallintajärjestelmän henkilörekisteriseloste
Rekisteriseloste: Henkilöstöhallinnon ja luottamushenkilöiden henkilörekisteri
Rekisteriseloste: Sidonnaisuudet
Tietosuojaseloste: Opiskelijarekisteri

Päivitetty 25.8.2017