Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Perusopetus

Tarjoamme esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille, muun muassa vaikeimmin vammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.

Honkalampi-keskuksen koulussa on viisi kuuden oppilaan erityisluokkaa sekä hoito- ja kuntoutuslasten luokka. Erityisistä syistä johtuen järjestämme opetusta koulumme oppilaille myös päiväkodeissa ja oppilaiden kotona. Koulumme järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa sitä tarvitseville oppilaille.

Lue lisää Honkalampi-keskuksen koulun verkkosivuilta

somejako