Palvelusetelituottajat

Palveluseteliä käytetään Siun sotessa palvelujen järjestämistapana seuraavissa palveluissa:

Lääkkeiden annosjakelu: Palvelusetelisääntökirja

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue:

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue:

Ikäihmisten palvelujen toimialue: 

Palvelukohtaiset sääntökirjamuutokset 1.5.2017 alkaen

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Hakeutuminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun kautta. Yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Hakeutumista ennen uuden palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti palvelukohtaisiin sääntökirjoihin ja hankkia kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset liitteet.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat

  • Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty
  • Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta
  • Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)
  • Kopio aluehallintoviraston/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimiluvasta /ilmoituksen rekisteröinnistä tai tukipalvelutuottajilta tukipalvelurekisteriin hyväksymisestä
  • Henkilöstöluettelo (täytettävä lomake hakemuksen alla)

Lisäksi palvelukohtaiset liitteet:

  • Omavalvontasuunnitelma (sosiaalipalvelut, terveyspalveluissa mikäli useampi kuin yksi toimipaikka)
  • Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma (koskee niitä palvelusetelipalveluja, joiden sisältöön lääkehoito kuuluu)
  • Sopimus potilasasiamiehen palveluista
  • Selvitys käytetyistä alihankkijoista

Kaikki ehdot ja kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Päätös hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on jättänyt hakemuksen tarvittavine liitteineen.