Palvelujen myöntämisen periaatteet

Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016

Ikäihmisten kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016

Kehitysvammaisten palvelujen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohje 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 27.10.2016
Korjaus kpl 9. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestäminen (pdf)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelusetelit 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Sosiaalihuoltolain mukaisen asunnon muutostyön myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen perusteet 1.1.2017 alkaen (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.12.2016

Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet 2017 (pdf) Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.11.2016