Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut sisältävät tutkimusta, ohjausta ja terapiaa. Kuntoutuksella pyrimme parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä, elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa.

Kuntoutuspalveluja tarjoamme Siun soten alueella.

Siilaisen kuntoutumiskeskus

Kuntoutumiskeskuksen palvelut, muun muassa vuodeosastot, poliklinikat ja palliatiivinen keskus. Käytetään myös nimeä kuntoutumissairaala.
 
Kuntoutumiskeskus keskittyy lyhytaikaisen asiakaslähtöisen hoidon ja kuntoutuksen toteutukseen.
 
Siilaisen kuntoutumissairaalassa tarjotaan maakunnallisesti
  • geriatrista ja kirurgista jatkokuntoutusta
  • vaativaa neurologista kuntoutusta
  • akuuttia kuntoutusta.
Palliatiivisessa keskuksessa toimii kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä palliatiivinen osasto.
 
Geriatrinen poliklinikka toimii geriatrisen osaston yhteydessä.

 

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi