Hankkeet

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

Hankeaika: 1.10.2016-31.10.2018

Keskeinen sisältö: AVOT-hanke toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). AVOT-hankkeen tavoitteena on, että kotihoito toimii, omais- ja perhehoito vahvistuu, osallisuus lisääntyy, hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä ja Auttava omainen -toimintamalli vahvistaa vertaistukea. AVOT-hankkeessa luodaan Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, minkä tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja lisätä elämän mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa ja luodaan verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote, Karelia AMK ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Yhteyshenkilö: Soile Syrjäläinen, projektipäällikkö

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 612 112 euroa

Hankesuunnitelma, AVOT (pdf)

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishanke Siun sotessa (P-K LAPE)

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: P-K LAPE-hanke toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta, joka on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. LAPE-kärkihankeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä Siun soten toiminta-alueella. Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena on tuottaa lapsiperheiden palvelut jatkossa oikea-aikaisesti ja huomioida entistä paremmin perhe kokonaisuutena. Perhekeskustoimintamallilla haetaan palvelukokonaisuutta, jossa toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Jokaiselle perheelle nimetään vastuutyöntekijä, joka vie palveluprosessia eteenpäin. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote ja Karelia AMK.

Yhteyshenkilö: Leena Virratvuori, va projektipäällikkö

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 700 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 844 604 euroa

Henkilökunnan yhteystiedot