Opiskelijat

Siun sote toimii opetusorganisaationa ja tarjoaa monipuolisen toimintaympäristön eri koulutusalojen opiskelijoille. Käytännön harjoittelu toteutetaan yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ohjaamme myös eri maista tulevia vaihto-opiskelijoita.

Olemme mukana opinnäytetyöprosesseissa ja tarjoamme opiskelijoille opinnäytetyöaiheita.

Meillä jokainen työntekijä osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen. Ohjauksen ja opetuksen laatua seuraamme ja kehitämme opiskelijapalautteiden pohjalta.

Olet lämpimästi tervetullut Siun soteen oppimaan ammattilaiseksi.