Kuntoutus kuva

Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut sisältävät tutkimusta, ohjausta ja terapiaa. Kuntoutuksella pyrimme parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä, elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa.

Kuntoutuspalveluja tarjoamme Siun soten alueella.

Siilaisen kuntoutumiskeskus

Siilaisen kuntoutumiskeskus

Siilaisen kuntoutumiskeskus Joensuussa palvelee koko maakunnan asukkaita, kun on kyse lyhytaikaisesta, vaativasta kuntoutuksesta esimerkiksi lonkkaleikkauksen tai aivoverenkiertohäiriön jälkeen.
 
Toiminnan tavoitteena on tiiviin ja tehokkaan jakson aikana saada kuntoutujan toimintakyky sellaiseksi, että hän voi palata joko kotiinsa tai palveluasumiseen. Kuntoutus jatkuu tämän jälkeen paikallisten ammattilaisten avulla esimerkiksi kotikuntoutuksena.

Vaativan kuntoutuksen palvelut:

  • Geriatrinen kuntoutus. Pääsääntöisesti yli 75-vuotiaiden geriatrinen arviointi ja kuntoutus.
  • Kirurginen kuntoutus. Muun muassa lonkkaleikkauspotilaiden jälkihoito ja kuntoutus.
  • Neurologinen kuntoutus.Vaativa neurologinen erikoiskuntoutus esimerkiksi aivohalvauspotilaille.
  • Akuuttikuntoutus. Esimerkiksi infektio- ja tapaturmapotilaiden lyhyet hoitojaksot.

Palliatiivinen keskus:

Kuntoutumiskeskuksen yhteydessä toimiva palliatiivinen keskus palvelee heitä, joiden sairaus ei enää parane.
 
Palliatiivinen keskus tarjoaa vaativaa oireenmukaista hoitoa sekä tukee terveyskeskussairaaloita, kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa sekä omaisia parantumattomasti sairaiden sekä saattohoitovaiheessa olevien potilaiden hoidossa.

 

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

 

somejako