Henkilökohtainen budjetti

Siun sotessa on vuonna 2018 käynnissä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu vammaispalvelujen asiakkaille. Kokeilu on käynnissä koko Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueella, Tohmajärven ja Rääkkylän kuntia lukuun ottamatta.

Ensimmäiset henkilökohtaiset budjetit tulevat asiakkaiden käyttöön elo–syyskuussa 2018.

Kokeilu toteutetaan STM:n rahoittamassa Siun valinnanvapaus (SiVa-hankkeessa).

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan tarpeiden pohjalta määritelty rahasumma, jolla asiakas voi hankkia asiakassuunnitelman mukaisia palveluja yrityksiltä, yhdistyksiltä tai muilta palveluntuottajilta.

Asiakas voi valita palveluntuottajan itse, Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Asiakas voi vaikuttaa myös palvelun sisältöön.

Siun soten kokeilu toteutetaan palvelusetelien avulla.

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun piiriin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevien lakien palveluista:
 • tuettu asuminen
 • palveluasuminen
 • tehostettu palveluasuminen
 • tilapäinen ympärivuorokautinen asumispalvelu
 • vierihoito
 • päivätoiminta
 • henkilökohtainen apu
 • sosiaalihuoltolain mukainen kotihoito.

Kuka voi saada henkilökohtaisen budjetin?

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu on tarkoitettu vaikea- tai kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvia tai monipuolisia palveluja.

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että asiakas täyttää vaikeavammaisten tai kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisen asiakkuuden kriteerit.

Jos olet kiinnostunut henkilökohtaisesta budjetoinnista, ota yhteyttä omaan sosiaalityöntekijääsi.

Miten henkilökohtainen budjetointi toimii?

Henkilökohtaisen budjetin laatiminen alkaa tukisuunnitelman tekemisellä. Tukisuunnitelma on asiakkaan itsensä laatima kuvaus palveluista, jotka parhaiten vastaisivat hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Asiakas voi saada apua tukisuunnitelman tekemiseen kokemusasiantuntijoilta.

Tämän jälkeen asiakas ja Siun soten palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä arvioivat asiakkaan palvelutarpeen, jonka pohjalta tehdään asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan henkilökohtaiseen budjettiin sisältyvät palvelut, niiden sisältö sekä käytettävissä oleva rahamäärä palvelujen hankkimiseen.

Asiakas voi valita henkilökohtaiseen budjettiinsa joko kaikki palvelunsa tai vain osan niistä.

Asiakas voi etsiä itselleen sopivat palveluntuottajat Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Siun sote maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.

Asiakas saa henkilökohtaisen budjettinsa käyttöön tukea, ohjausta ja neuvontaa Siun soten vammaispalvelujen ammattilaisilta ja kokemusasiantuntijoilta.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen kokeiluun

Palveluntuottajaksi hakeutuminen kokeiluun on alkanut 9.7.2018 ja hakeutuminen on jatkuvaa. Hakeutuminen tapahtuu PSOP-verkkopalvelun kautta osoitteessa https://parastapalvelua.fi/

Kokeilussa on haettavana kolme palvelujen kokonaisuutta:

 • HEBU-kokeilu Kehitysvammaisten asumispalvelut
 • HEBU-kokeilu Vaikeavammaisten asumispalvelut
 • HEBU-kokeilu Päivätoiminta, henkilökohtainen apu ja kotihoito

Kokeiluun pääsyn edellytyksenä on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Muut tarkemmat ehdot on määritelty Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun menettelyohjeessa, jonka Siun soten yhtymähallitus on 21.6.2018 kokouksessaan hyväksynyt.

Mikäli palveluntuottaja on jo aiemmin hyväksytty Siun soten palvelusetelituottajaksi, tarvitsee tuottajan toimittaa hakemuksen yhteydessä vain ne asiakirjat, jotka ovat päivittämisen tarpeessa.

Tarkempia ohjeita hakeutumiseen liittyen saat palveluseteli@siunsote.fi.

Toimiminen palveluntuottajana kokeilussa

Kun palveluntuottaja on hyväksytty kokeiluun tuottajaksi, voi tämä vastaanottaa henkilökohtaisen budjetin palveluseteleitä. Asiakas varataan ja palvelutapahtumat kirjataan PSOP-järjestelmässä.

Tapahtumakirjausohjeet:

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Hankkeen yhteystiedot

SiVa-hanke
Projektipäällikkö
Leena Suhonen
puh. 013 330 4295
leena.suhonen(at)siunsote.fi

Tilaa uutiskirjeitämme:

SiVa-hankkeen uutiskirje
Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä.
Lue elokuun 2018 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Perhekeskusten terveiset
Pohjois-Karjalan LAPE-hankkeen uutiskirjeessä kerrotaan hankkeen etenemisestä ja perhekeskusten kuulumisia.
Lue syyskuun 2018 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)