Lääkäriksi Siun soteen kuva

Erikoislääkärikoulutus

Siun sotessa voit erikoistua useimmille lääketieteen erikoisaloille mukaan lukien yleislääketiede ja työterveyshuolto.

Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen keskussairaala, joka yhdessä perusterveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa tarjoaa monipuolisen, laadukkaan ja joustavan toimintaympäristön erikoistuville lääkäreille. Muutamilla erikoisaloilla voi suorittaa myös osan koulutukseen kuuluvasta eriytyvän vaiheen palvelusta. Jokaiselle koulutettavalle tehdään henkilökohtainen koulutussopimus ja nimetään henkilökohtainen ohjaaja.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita erikoislääkärikoulutuksessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa.

Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksesta antavat erikoisalojen ylilääkärit ja yleislääketieteen osalta kouluttajalääkäri.

Yhteystiedot

Siun soten rekrytointipalvelut, p. 013 330 4216, laakari(at)siunsote.fi

Palvelujohtaja/Keskussairaalapalvelut, johtajaylilääkäri Jarmo Kukkonen, p. 013 330 4535, jarmo.kukkonen(at)siunsote.fi

Kouluttajalääkäri Sanna Tervonen, sanna.tervonen(at)siunsote.fi

Erikoisalojen ylilääkäreiden yhteystiedot

Diagnostisten palvelujen palvelualue
Konservatiivinen palvelualue
Operatiivinen palvelualue
Psykiatrian palvelualue

Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksesta

somejako