Navigation Menu

There are no pages to display for the current page level.

Ammattilaiset kuva

Alueelliset hoitoketjut

Pohjois-Karjalan alueelliset hoitoketjut

Hoitoketjut kuvaavat sitä, miten tiettyjen sairauksien hoito ja työnjako tapahtuvat Pohjois-Karjalan perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa. Alueelliset hoitoketjut täydentävät valtakunnallisia suosituksia ja kertovat, miten Siun soten alueella työnjako toteutetaan.

Siun soten hoitoketjut perustuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen.

Hoitoketjut on suunniteltu ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön. Suurin osa hoitoketjuista on julkaistu Duodecimin ylläpitämässä Terveysportti-verkkopalvelussa. Hoitoketjuissa voi olla linkkejä Terveysportin tietokantoihin ja osioihin, joihin lukija tarvitsee erilliset käyttöoikeudet.

somejako