Ajankohtaista

Uutisarkistot: 2017, 2016, 2015

« Takaisin

Muutoksia suunnitellaan Tuupovaaran, Heinäveden ja Polvijärven palvelurakenteisiin

Muutoksia suunnitellaan Tuupovaaran, Heinäveden ja Polvijärven palvelurakenteisiin

Siun sote suunnittelee Tuupovaaran terveyskeskuskiinteistöstä luopumista vuoden 2017 lopussa, mikä tarkoittaisi muutoksia niin lääkärien ja hoitajien vastaanottotoimintaan kuin ikäihmisten laitoshoitoon ja asumispalveluihin. Myös Heinäveden ja Polvijärven ikäihmisten laitoshoitoon ja asumispalveluihin suunnitellaan muutoksia. Siun soten hallitus käsittelee muutokset kokouksessaan keskiviikkona 24.5.2017.

Siun soten tavoitteena on turvata ikäihmisten mahdollisuudet kotona asumiseen tai kodinomaiseen asumiseen, mikä tarkoittaa mm. terveyskeskussairaaloiden laitospaikkojen muuttamista erilaisiksi asumispalveluiksi.

Terveyskeskussairaala ja vastaanottotoiminta lakkaisivat Tuupovaarassa

Tuupovaaran terveyskeskuskiinteistöstä luopuminen tarkoittaisi sekä terveyskeskussairaalan että lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnan päättymistä vuoden 2017 lopussa. Työterveyshuollolle, kouluterveydenhuollolle sekä mahdollisesti lastenneuvolan ja laboratorion näytteenoton tarpeisiin etsittäisiin loppuvuoden aikana uudet vuokratilat. Perusteluna kiinteistöstä luopumiselle on mm. kiinteistön huono kunto. Samaan aikaan laitosmaisen pitkäaikaishoidon tarve on vähenemässä ja henkilöstön saaminen Tuupovaaran toimipaikkoihin on ollut haasteellista.

Tuupovaaran terveyskeskuskiinteistössä on tällä hetkellä myös 21-paikkainen terveyskeskussairaala ja 10-paikkainen ikäihmisten palveluasumisen yksikkö. Uusia, korvaavia hoiva- ja asumisratkaisuja alettaisiin suunnitella välittömästi yhdessä ikäihmisten ja heidän omaistensa kanssa. Lääketieteellisen syyn takia laitoshoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidettaisiin jatkossa muissa terveyskeskussairaaloissa. Kotisairaanhoidon palvelut säilyisivät ennallaan.

Tuupovaaralaisia lähimmät lääkärien ja hoitajien vastaanotot löytyisivät vuoden 2018 alusta joko Ilomantsista tai Kiihtelysvaarasta ja hammashoitola Ilomantsista. Terveyskeskuksen tiloissa toimii tällä hetkellä myös eläinlääkärin vastaanotto, jolle tulisi niin ikään etsiä uusi ratkaisu.

Kodinomaisempia asumispalveluja ikäihmisille Heinävedellä ja Polvijärvellä

Siun sote on suunnitellut, että Heinäveden ja Polvijärven terveyskeskussairaalat muutettaisiin kodinomaisemmiksi ikäihmisten hoiva-asumisen yhteisöiksi vuoden 2017 aikana. Tämä tarkoittaisi muun muassa laitoshuoneiden muuntamista yhden hengen huoneiksi ja yksityisyyden parempaa huomioon ottamista. Lääkärien määrä kummassakaan kunnassa ei vähenisi. Kuntalaisten kuulemistilaisuudet ja omaisten illat muutoksista järjestettäisiin syksyllä molemmissa kunnissa.

Heinävedellä terveyskeskussairaala on tarkoitus muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi, jossa on tarjolla myös vuoro- ja kuntoutushoitoa. Heinävedellä laitosmaisessa hoidossa on tällä hetkellä lähes 20 % yli 75-vuotiaista, kun sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan määrän pitäisi olla vain 6–7 % tästä ikäluokasta. Heinävedellä on selvitetty, että todellinen tarve terveyskeskussairaalatasoiselle hoidolle on hyvin pieni, ja hoito voitaisiin tarjota jatkossa Liperin terveyskeskussairaalassa.

Polvijärvellä Turvalan terveyskeskussairaala ollaan muuttamassa 25-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Turvalassa on myös muita ikäihmisten asumispaikkoja, joihin muutos ei vaikuttaisi.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja olisi Heinävedellä jatkossa 52 paikkaa ja Polvijärvellä 47 paikkaa. Tämän paikkamäärän arvioidaan riittävän vuoteen 2025 saakka.

Henkilöstön irtisanomisia ei muutosten johdosta ole suunnitteilla, vaan kyse olisi työtehtävien ja osittain työpisteiden muuttumisesta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen, p. 013 330 4500, ilkka.pirskanen(at)siunsote.fi

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Antti Turunen, p. 013 330 4508, antti.turunen(at)siunsote.fi

Ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Rieppo, p. 013 330 4510, eija.rieppo(at)siunsote.fi

(Eläinlääkäripalvelut) ympäristöterveydenhuollon johtaja Elina Felin, p. 013 330 8206, elina.felin(at)siunsote.fi

Siun soten hallituksen esityslista 24.5.2017: http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/SiunSote/kokous/2017707.HTM

Terveyskeskussairaalat: http://www.siunsote.fi/terveyskeskussairaalat
Ikäihmisten asumisen vaihtoehdot: http://www.siunsote.fi/asumisen-vaihtoehdot


Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäpäällikkö
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Tietojärjestelmäpääkäyttäjä
Mirja Laukkanen
puh. 013 330 4303
mirja.laukkanen(at)siunsote.fi

Tilaa uutiskirjeitämme:

SiVa-hankkeen uutiskirje
Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä.
Lue kesäkuun 2018 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä