Ajankohtaista

Uutisarkistot: 2017, 2016, 2015

« Takaisin

Huostaanotetun lapsen sijoituspaikka valitaan yksilöllisten tarpeiden perusteella

Huostaanotetun lapsen sijoituspaikka valitaan yksilöllisten tarpeiden perusteella

Siun sote on kilpailuttanut lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut ja uudet sopimukset tulevat voimaan touko–kesäkuun aikana. Sijaishuoltopalvelut tarkoittavat esimerkiksi huostaanotetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella, perhekodeissa tai laitoshoidossa. Kenenkään lapsen nykyinen sijoituspaikka ei vaihdu, vaan sopimus koskee vain uusia sijoituksia. Sopimus ei myöskään koske tässä vaiheessa Rääkkylän ja Tohmajärven asukkaita.

Siun soten alueella sijoitetaan perhekoteihin ja laitoksiin vuosittain noin 200 lasta ja vuosittaiset kustannukset ovat noin 12,5 miljoonaa euroa. Kilpailutukset tavoitteena oli turvata lasten edun mukaiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut. Uusien ostopalvelujen hankinnan arvo on vuosittain noin 3 miljoonaa euroa.

Uusi sopimus on luonteeltaan puitejärjestely, jossa on mukana yhteensä 36 eri palveluntarjoajaa. Sopimus eroaa tavanomaisesta puitejärjestelystä siinä, että huostaanotetun lapsen sijoituspaikka ei määräydy kilpailutuksessa syntyneestä palveluntarjoajien pistejärjestyksestä, vaan sijoituspaikan valinta tehdään lapsen yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Tavallisissa lasten huostaanotoissa noudatetaan jatkossa niin sanottua lapsilähtöistä sijoitusprosessia, jossa sijoituspaikan valintaan vaikuttavat mm. lapsen kielelliset, kulttuuriset ja uskonnolliset taustat. Tärkein valintaperuste on se, kuinka hyvin sijoituspaikan palvelut vastaavat lapsen erityistarpeita ja sijoitusprosessin tavoitteita. Vain kiireellisissä sijoituksissa palveluntuottajaksi valitaan hinnaltaan edullisin ja kyseiselle lapselle parhaiten sopiva palveluntuottaja. Lopullinen sijoituspaikka ratkaistaan kuitenkin lapsilähtöisesti.

Uuden sopimuksen tavoitteena on myös turvata sijoituspaikkojen laatu ja sopimuksessa mukana olevien palveluntuottajien soveltuvuutta arvioidaan jatkuvasti sopimuskauden aikana.

Kilpailutusta valmisteltiin Tekesin innovatiivisten hankintojen valmennusohjelmassa ja yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Kilpailutuksen toteutti Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Kaikki sopimuksessa mukana olevat palveluntuottajat sijaitsevat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon alueilla. Näiden alueiden ulkopuolelle tarpeen mukaan tehdyt sijoitukset eivät kuulu tähän puitejärjestelyyn ja ratkaistaan tapaus kerrallaan.